"אדריכלות ירוקה" הנה מושג זמני שנועד להשפיע על הפרמטרים החברתיים כלכלים וסביבתיים של  התכנון ברמות השונות שלו. בסופו של דבר האדריכלות תטמיע לתוכה את כלל הנושאים האלו עד שלא יתקיים צורך לבדל את המושג "אדריכלות ירוקה" ואנו נחזור לדבר על אדריכלות נטו ובמרכז העיסוק התכנוני ימשיך לעמוד הצורך לספק סביבה שמסוגלת להרחיב את היכולת והחוויה האנושית.

מה היא אדריכלות מודרנית ?

אדריכלות מודרנית היא סוג של אדריכלות אשר כפופה לכל התקנים החדשים – וגם ברמה האסתטית והעיצובית, הסגנון הוא מודרני.

אנחנו במשרדי חן אדריכלים מאמינים כי תחילתו של כל פרויקט במציאת ההקשר הנכון לאינטרס הציבורי, הרחבת המבט התיכנוני מעבר לגבולות הפרויקט אל סביבתו הפיזית, הרעיונית והאנושית משפרת את איכותו ומיצרת בסיס איתן לפיתוח התכנון.

המשרד רואה את שילובו המוצלח של הפרויקט במרחב הציבורי כתנאי להצלחתו המלאה ולפיכך יש להשקיע ידע ומחשבה יצירתית באיתור החפיפה שבין האינטרס היזמי והציבורי.

אנחנו מבצעים פרוייקטים של אדריכלות ירוקה וגם של אדריכלות מודרנית ונעזרים באדריכלים המובילים בישראל לשם כך.

אנו עוסקים בתכנון בניה רוויה וצמודי קרקע ושמים דגש על עיצוב קפדני הן ברמת הדירה והן ברמת המבנה כולו .  אנו מנסים לחבר את המובן מאליו : פרוגרמה,תקנים ויעילות מרחבית לחיפוש דרכים חדשות ליצירת פרמטרים נוספים לתיכנון באמצעות הגדרת שפה עיצובית ,התיחסות אקלימית ואנרגטית וטיפול רגיש במרחב הציבורי.

לקבלת מידע נוסף על אדריכלות מודרנית \ אדריכלות ירוקה – צרו איתנו קשר בטלפון או במייל ונעמוד לשירותכם.