מיקום: דובנוב 7, תל אביב

 


שימושים: משרדים להשכרה


עיצוב: חזיתות וסביבה 


סטטוס: תחרות