מיקום: וארשה, פולין
שימושים: קניון ומרכז קהילתי
שטח: 60,000 מ"ר