מיקום: קדימה
שימושים: מתחם מסחרי ומשרדים
שטח: 12,500 מ"ר
סטטוס: ביצוע