מיקום: פתח תקוה
שימושים: בית ספר יסודי לחינוך מיוחד
שטח: 1,500 מ"ר
בשיתוף: אדר' גדי הלר

סטטוס: מאוכלס