מיקום: דניה, חיפה
שימושים: מגורים
שטח: 300 מ"ר
סטטוס: מאוכלס