מיקום: תל אביב - יפו
שימושים: מגורים ומסחר

שטח:  8.5 דונם

מס' יחידות: 230

סטטוס: תב"ע