*מקום ראשון בתחרות עיצוב


מיקום: ישראל, מבני בקרה לאורך נתיב צינור הגז הטבעי


שימושים: תעשיה


שטח: 200 מ"ר