*תחרות אדריכלית
מיקום:ירושלים
שימושים: מוזיאון
השפה העיצובית של הפרויקט מעמתת שני סוגים של קוים: קווים "שבורים" השואלים מהמורפולגיה הגיאולוגית: טופוגרפיה, לוחות טקטונים, מבנה שכבות וסלע - קווים הבאים מן הטבע וקווים ישרים רקטגונלים ורציונלים המיצגים עולם שהוא מעשי ידי אדם.