מיקום: הונדוארה, רומניה
שימושים: מרכז קניות
שטח: 17,800 מ"ר