מיקום: קישטלק, הונגריה
שימושים: שכונת מגורים
שטח: 580 דונם
מס' יחידות: 500