* תחרות מוזמנים


מיקום: אבן גבירול, תל אביב


שימושים: מגורים