*פרס ראשון בתחרות אדריכלית
מיקום:
נתיבי איילון, שדרות יהודית - ציר ביצרון, ת"א
שימושים: גשר הולכי רגל ואופניים
סטטוס: ביצוע
לאורך הנתיב שולבו ספסלים הבנויים גם כמתקן חניה לאופניים ומאפשרים לרוכב אופניים לחנות באמצע הגשר ולהצטרף לצד "הרגוע".
קטע הפיתוח של קצה שדרות יהודית מציע תחנה נוספת ברצף ההתרחשויות ו"קפה הגשר" יהווה מפגש לרוכבי אופניים ולהולכי הרגל מקום שבו הדינמיות של העיר והאופי השליו של שכונת מונטפיורי נפגשים.
תכנית הגשר מבוססת על סימטריה סיבובית החיונית להתפלגות הכוחות הנושאים את הגשר. נקודות המבט השונות על הגשר ובסביבתו חושפות מבטים מגוונים. מראה הגשר עליו או מתחתיו משתנה בצורה דרמתית תוך כדי תנועה כפועל יוצא מהעיצוב האורגני שלו המיועד לספק חוויה דינמית.


התוכנית האורבנית – הגשר מהווה חיבור בין שני צירים ירוקים ומטרתו המרכזית היא לקשר בחיבור רציף את שני חלקי העיר: שכונת ביצרון ממזרח ושדרות יהודית ממערב. שני הצירים הללו אינם עומדים במדויק זה מול זה. תכנית הגשר מחברת את 2 הצירים באופן כזה שהמעבר ש"מתקן" את חוסר הרציפות קורה על הגשר עצמו. הגשר מגיע לשתי הגדות כאשר הוא ניצב והמשכי לציר, יש לכך משמעות רבה בפרספקטיבה הנוצרת בקצה 2 הצירים הירוקים ועל הגשר עצמו מתרחשת דרמה כאשר הנמצאים על הגשר עוברים מצד אחד של הקשת המרכזית לצידה השני במהלך תנועתם. הגשר משמש כסמל תל-אביבי מובהק ומיצג את הדינמיקה ,הקצב והצבע של תל-אביב .לגבי כלי הרכב הנכנסים לעיר מדרום מראה הגשר כשברקע מגדלי עזריאלי מהווה יצוג מרשים לכניסה לעיר.

החויה ההומנית - תכנון הגשר לוקח את נקודת המבט האנושית כקו מוביל ומכתיב בעיצוב : סדרה של אירועים לאורך המסלול המיצרים חוויה של אינטראקציה אנושית בעלת אופי דינאמי ומזמין. הולך הרגל מקבל את המקום המרכזי. תשומת לב רבה הוקדשה להפרדה ברורה בין נתיבי האופניים והולכי הרגל. בעוד שנתיב האופניים מיצג תכליתיות ברורה של תנועה בין שני קווים מקבילים כאשר רוחב המיסעה קבוע לכל אורכו הרי שנתיב הולכי הרגל מציע התנהלות נינוחה המאפשרת שהייה וקצב אישי . הקטע האמצעי של הגשר מוגדר באמצעות חומר אחר ומתפתל לאורך התנועה באופן שמגדיר מרחב לריהוט רחוב יחודי ,פינות שהייה ונקודות אפשריות לרוכלים

השפה האורגנית – השפה האדריכלית של הגשר שואלת מוטיבים מעולם החי והצומח . המבנה הקונסטרוקטיבי שמחזיק עליו את מסלול התנועה בנוי מקורה מרכזית דמוית חוט שדרה התלויה מן הקשת המרכזית ממנו מתפצלות "עצמות" התמיכה . התפצלות הקשתות הצדדיות מהקשת המרכזית בנויה כהתפצלות של ענף עץ. עיצוב הגשר ניזון מדימויים אורגניים העוסקים במכניקה של גופים חיים בטבע.

גשר ביצרון-חן אדריכלים