מיקום: בקאו, רומניה
שימושים: מגורים, משרדים, מסחר
שטח: 136,000 מ"ר