מיקום: לודג', פולין
שימושים: קומפלקס משרדים ומסחר
שטח: 40,000 מ"ר