מתחם פז


מיקום: מע"ר קרית גת


שימושים: מגורים, מסחר ותעסוקה


שטח: 650 דונם


תחום תכנון: תב"ע