מיקום: קריית מלאכי


שימושים: משרדי עירייה, מסחר, משרדים, מגורים
שטח: 7.1 דונם - 60,000 מ"ר מתוכנן

סטטוס: תכנון